Nakup vozila na  

položnice

 

Nakup vozila na položnice je mogoč za fizične osebe, pravne osebe ( d.o.o., s.p., k.d. ) in kmetovalce.

guma

Za nakup na položnice imamo sklenjeno pogodbo z VBS leasingom in NLB leasingom, tako da lahko za omenjeni dve hiše vse uredimo pri nas.

 

Po želji kupca pa je možen nakup na položnice preko katerekoli leasing hiše. Omejitev pri nakupu vozila na položnice je starost vozila. Starost vozila in doba odplačevanja ne sme biti več kot deset let ali avto ob izteku leasing pogodbe ne sme biti star več kot deset let. Možen je nakup na poljubno število mesecev, največ pa na 84 mesecev.

 

 
Za nakup na položnice glede na vrsto kupca pa so potrebni naslednji dokumenti:

 

FIZIČNE OSEBE / UPOKOJENCI:

 • zadnje tri plačilne liste/odrezke od pokojnine,
 • kopija osebnega dokumenta,
 • kopija kartice TRR,
 • kopija davčne številke,
 • minimalna neto plača ki vam mora ostati ko že plačate obrok znaša 520 Evrov.


PRAVNE OSEBE:

 • kopija osebnega dokumenta,
 • kopija kartona deponiranih podpisov.


SAMOSTOJNI PODJETNIKI:

 • kopija osebnega dokumenta,
 • kopija priglasitvenega lista ( AJPES )
 • kopija kartona deponiranih podpisov,
 • potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
 • bilanca stanja in izkaz poslovnega uspeha.


KMETOVALCI:

 • zemljiškoknjižni izpisek,
 • kopija zadnjega katastrskega dohodka,
 • potrdilo o plačanih davkih ( če je DDV zavezanec )
 • osebni dokument,
 • kopija kartice TRR,
 • kopija davčne številke,
 • izpis o prilivih na TRR za zadnjih 12 mesecev
 • potrdilo o statusu kmeta


Pri nakupu na položnice pa je potrebno kasko zavarovanje in zavarovanje za krajo vozila. Izjema so le vozila do vrednosti 4.000 evrov, ob pologu vsaj 30% in ob odobritvi leasing hiše za vsako stranko posamično. Zavarovanje za vsa vozila lahko sklenemo preko leasing hiše in vso dobo financiranja vam pripada 50% komercialni popust. To pomeni da vso dobo odplačevanja vozila plačate samo polovico zavarovanja za obvezno, kasko, krajo in vse kombinacije. Če imate svojo polico z manj popusta kot 4. premijski razred jo priložite in v vso dobo financiranja v ozadju nabirate svoj bonus ki vam pripada naprej ob končanem financiranju. Vsa zavarovanja je mogoče plačati na do 12 mesečnih obrokov. Podpis pogodbe za leasing vozila in sklenitev police se sklene pri nas in ne traja več kot petnajst minut. Registracija vozila pa je od nas oddaljena dvesto metrov, kjer lahko dobite tudi registrske tablice vseh slovenskih področij.