Menjava

VOZILA

 

Menjava vašega vozila za drugo vozilo je možna za več ali manj vredno vozilo od vašega.

car-tradeČe je vaše vozilo vredno več od našega, vam dogovorjeno razliko izplačamo takoj ob menjavi, če pa je vaše vredno manj pa lahko razliko doplačate z gotovino, bančnim kreditom ali nakupom na položnice ( finančni leasing). Postopki menjave vozil so zelo podobni postopku odkupa vozil. PREPIS Prepis vozila poteka tako, da se pri nas oglasita prodajalec in kupec vozila s svojimi osebnimi dokumenti in prometnim dovoljenjem vozila ki je predmet prodaje.

 

Mi vam sestavimo kupoprodajne pogodbe in en izvod pogodbe, ki jo prejme kupec za nadaljnjo prijavo na svoje ime mora prodajalec vozila overiti. Storitev prenosa lastništva se zaračunava po dogovoru.